Víte, co znamená termín přepojištění?

Víte, co znamená termín přepojištění?

Těm z vás, kteří o tomto pojistném stavu nikdy v životě neslyšeli, určitě nepřijde nazmar věnovat trochu času této problematice, protože přepojištění neboli jiným slovem nadpojištění je opravdu velmi důležitým tématem.

Přepojištění je situace, kdy pojistná částka v platné pojistné smlouvě je větší než skutečná a reálná hodnota nemovitosti, předmětu či v našem případě automobilu. 

S nereflektovaným (ať již ze strany pojistitele, ale i také z čistého nezájmu pojistníka o stav věci) přepojištěním se můžeme často v praxi setkat u havarijního pojištění. 

Jedním z klíčových faktorů, které mají rozhodující vliv na výši ceny, kterou za havarijní pojištění budete pojišťovně pravidelně odvádět je pořizovací hodnota pojištěného vozu, a to nám půjde nyní především.

Myslete na reálnou hodnotu vašeho vozidla klesajíce napříč časem

Pojistník, který je pečlivý a zajímá se průběžně o své pojištění (narážíme na lidi, které zajímá hlavně uzavřít pojistnou smlouvu a tímto aktem pro ně také vše končí, minimálně do doby, než budou případně nuceni řešit případ pojistné události se svou pojišťovnou) si snadno může odvodit, že jeho vůz postupně ztrácí svou hodnotu. 

Odborníci se shodují na tom, že již např. po dvou letech smluvené pojistky na váš vůz se vyplatí smlouvu znovu náležitě s vaším pojistitelem prokonzultovat a případně i aktualizovat. Vychází to i z toho, že majitel cenu svého vozu může nevědomě přeceňovat. 

Zde je potřeba zdůraznit, že některé pojišťovny v rámci své péče o své klienty myslí na možnost přepojištění sami od sebe a navrhují tak po určitém pojistném období nové smluvní úpravy a dodatky.

A co na přepojištění říká zákon?

Zákon mluví jasně ve prospěch pojistníka, kdy je mu svobodně ponechána možnost na úpravu stávající pojistné smlouvy. V zákonu č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě je na otázku přepojištění myšleno v paragrafu § 40, a to dvěma následujícími pokyny:

  • Převyšuje-li pojistná částka pojistnou hodnotu pojištěného majetku, může pojistník nebo pojistitel navrhnout, aby byla pojistná částka snížena při současném poměrném snížení pojistného pro další pojistné období, následující po této změně.
  • Pokud návrh na snížení pojistné částky nebude pojistitelem přijat ve lhůtě 1 měsíce ode dne jeho obdržení, soukromé pojištění zaniká uplynutím posledního dne této lhůty.

Ve většině případů, pojistitel a pojistník společně najdou společnou řeč a tudíž se nemusíte obávat, že by vaše pojištění jedním šmahem zaniklo.

Jedině v momentě, kdy máte na „svědomí“ několika více výrazných dopravních nehod a malus převyšující váš bonus, tak jedině tehdy by se dalo mluvit o tom, že by pojišťovna na váš návrh o změně pojistného využila výše ze zákona uvedeného druhého bodu.

Kolik můžete ušetřit? Okolo 20 % a více

Smutná realita je zatím taková, že zhruba jen čtvrtina lidí se opravdu aktivně zajímá, jak že to vlastně s tím přepojištěním je. 

V situaci přepojištění se pak lehce stane, že dostanete od pojišťovny méně peněz, než si vlastně platíte, zní to absurdně, že? Ale je tomu tak. 

Změna smlouvy a nové nastavení reálné hodnoty vozidla může být pro vaši peněženku velmi úsporným řešením, o kterém se jistě vyplatí se něco málo informovat, stejně jako se vyplatí hlídat si i obecné pojistné podmínky vaší pojišťovny.

Nebuďte nečinní a zajímejte se o vaše pojištění. Z dlouhodobějšího hlediska nám jistě dáte poté za pravdu.

Rádi vám pomůžeme zjistit, zda i u vás nemůže nastat moment přepojištění

Nejlevnější povinné ručení s nabídkou všech pojišťoven

POJIŠTĚNÍ

Jak dlouho vydrží alkohol v krvi?

Bez dobrého piva či vína se obejde málokterá společenská sešlost. Tím spíš teď na začátku léta. Problém ovšem je, pokud se poté chcete vydat do svého domova automobilem. Jak dlouho vydrží alkohol v krvi a jak dopomoct jeho odbourání?

POJIŠTĚNÍ

Do kdy je povinná autosedačka pro děti?

Pokud máte malé děti, jistě vám záleží na tom, abyste je v automobilu převáželi co nejbezpečněji a rovněž abyste dodržovali předepsaná pravidla. Mezi ty patří i správné používání autosedačky, která by měla být úměrná věku dítěte.

POJIŠTĚNÍ

Jaký je postih za neplacení povinného ručení?

Jezdit bez povinného ručení se nevyplácí. Řidič, který jezdí nepojištěným vozem, riskuje nejen pokutu, ale i placení nemalé částky v případě, že zaviní autonehodu.

Spojte se s námi