Změna pojišťovny a výpověď


Výpověď pojistné smlouvy - změna pojišťovny

Pojištění se zpravidla uzavírá k 1.1. na dobu neurčitou a následně se pojištění každoročně obnovuje. Jestliže jste se rozhodli pojišťovnu změnit, musíte se držet určitého postupu. Vypovědět pojistnou smlouvu může pouze pojistník či jím pověřená osoba s plnou mocí.

Máme tyto možnosti způsobu odstoupení od smlouvy o povinném ručení: 

 • Zánik pojištění vozidla výpovědí pojistné smlouvy

Rozhodnete-li se ukončit pojistnou smlouvu výpovědí, učiňte to nejpozději 6 týdnů před koncem pojistného období, tj. 6 týdnů před tzv. výročním dnem (den počátku pojistné smlouvy), a to ideálně písemnou formou.  Vzor výpovědi pojistné smlouvy najdete v sekci ke stažení na našem portálu www.povinne-ručeni.tv  

 • Zánik pojištění vozidla výpovědí do dvou měsíců od počátku pojistné smlouvy

Další možností je podání písemné výpovědi v době do 2 měsíců od uzavření pojistné smlouvy. Od doručení výpovědi pojišťovně začíná běžet osmidenní výpovědní lhůta, po uplynutí této lhůty pojištění zaniká. 
 

 • Zánik pojištění vozidla změnou majitele vozidla, aneb změna vlastníka vozidla

Tady pojištění vozidla končí dnem, kdy je pojistiteli nahlášena změna ve vlastnictví pojištěného vozidla. Nevypotřebovanou část zaplaceného pojištění je Vám pojišťovna musí vrátit zpět.  

 Na co je nutné dávat pozor:

Nahlásit změnu vlastníka vozidla musí vždy původní vlastník, pojistník či dědic vozidla a bez zbytečného odkladu. Do své pojišťovny zašlete písemnou formu výpovědi včetně kopie kupní smlouvy nebo kopie velkého technického průkazu s vyznačenou změnou vlastníka.

 

 • Zánik pojištění vozidla z důvodu neplacení pojistného

Jestliže pojistné neplatíte nebo na tuto povinnost zapomenete, může to vést v určitých případech až k zániku pojištění. Ja zákonem dáno, že pojištění zaniká dnem následujícím, po marném uplynutí lhůty stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho části, doručené pojistníku. Tato lhůta přitom nesmí být kratší než 30dnů.  

 Na co je nutné dávat pozor:

Upomínka, zaslaná pojistitelem, musí obsahovat upozornění na termín zániku pojištění. V jiných než těchto případech ke skončení pojištění nedochází. Za předpokladu neplacení pojistného bude pojistitel vymáhat v rámci soudního řízení dlužné pojistné na současném pojištěnci.

 

  • Zánik pojištění vozidla podáním výpovědi do tří měsíců od doby doručení oznámení o vzniku pojistné události

Tohoto důvodu mohou využít obě strany, Vy(pojistník) i pojišťovna, která se takto za určitých okolností může zbavovat největších neplatičů. Výpovědní lhůta je zde stanovena na 30dnů.
 

 • Zánik pojištění vozidla oboustrannou dohodou

Další možností je ukončení pojištění dohodou uzavřenou mezi oběma stranami, tj. pojistníkem a pojistitelem. Doporučení: Na tento způsob výpovědi pojistné smlouvy není dobré vždy spoléhat. Jde spíše o výjimečné případy.

 

• Zánik pojištění z důvodu fyzické neexistence vozidla

Pojištění v tomto případě zaniká dnem, kdy vozidlo přestalo fyzicky existovat a je odhlášeno z registru.  

 Na co je nutné dávat pozor:

Toto je nutné doložit pojišťovně formou písemné žádosti o zrušení pojištění. Dále je potřeba doložit kopii dokladu o likvidaci vozidla (nejč. vrakoviště).

• Pojištění zaniká také dnem vyřazení tuzemského vozidla z evidence vozidel, kterou spravují příslušné obecní úřady 

Na co je nutné dávat pozor:

Tuto skutečnost je nutné doložit pojišťovně formou písemné žádosti o zrušení pojištění. Dále je potřeba doložit kopii dokladu o vyřazení vozidla. V případě odcizení vozidla, nelze-li dobu odcizení přesně určit, se považuje vozidlo za odcizené, jakmile policie přijme oznámení o odcizení vozidla. Je-li vozidlo neoprávněně používáno jinou osobou, pojišťovna nadále poskytuje pojistné plnění.
 

• Zánik pojištění z důvodu převodu pojistného kmene nebo jeho části na jiného pojistitele a zánik pojištění z důvodu zveřejnění oznámení o odnětí povolení k provozování pojišťovací činnosti pojistitele

Pojištění je v tomto případě ukončeno na písemnou výpověď pojistníka, a to do 1 měsíce ode dne doručení sdělení o převodu pojistného kmene. Dnem doručení výpovědi počíná běžet osmidenní výpovědní lhůta, po jejímž uplynutí pojištění zaniká. 
 

• Zánik pojištění z důvodu změny výše pojistného

Vypovědět smlouvu o povinném ručení je také možné v případě, kdy pojistitel či pojišťovna změní výši pojistného a pojistník s touto změnou nesouhlasí. Pokud nastane tento případ, pojistník výpověď pošle písemně, a to do doby 30-ti dnů od doručení informace o změně pojistného.
 

 Doklad o bezeškodném průběhu pojištění vozidla


Zároveň s výpovědí smlouvy o povinném ručení si u Vašeho současného pojistitele požádejte o doklad o bezeškodném průběhu pojištění za minulý/minulé měsíce, které Vám umožní čerpat bonus u nové pojišťovny. Toto potvrzení budete potřebovat při uzavírání nové smlouvy.  

 Na co je nutné si dávat pozor:

I když byla z pojistné smlouvy již čerpána určitá částka, neznamená to, že přijdete o bonus. Pokud jde o menší škody, pojišťovna bonus uzná (např. uhrazené přední sklo nemusí mít vliv na výši bonusu). Bourali-li jste během uplynulého pojistného období - o toto potvrzení nežádejte.
 

Uzavření nového pojištění


Do 14 dnů po zániku předešlé smlouvy o povinném ručení je nutno uzavřít smlouvu novou.  

Za předpokladu, že tuto podmínku majitel vozidla nesplní, je povinen ze zákona odevzdat státní poznávací značku a osvědčení o technickém průkazu. Nesplní-li tyto požadavky, může mu být uložena pokuta. 

K uzavření nové smlouvy o povinném ručení je třeba doložit potvrzení o bezeškodném průběhu minulého pojištění. Za předpokladu, že toto potvrzení v době uzavírání nového pojištění nemáte, bude stačit Vaše čestné prohlášení s tím, že po obdržení dokladu jej dodatečně doložíte. 

Na co je nutné dávat pozor:

Potvrzení o bezeškodném průběhu minulého pojištění od pojišťovny získáte až v okamžiku, kdy od Vás pojišťovna obdrží doklad o pojištění vozidla a zelenou kartu.

 

Sdílet na Facebooku

Kalkulátor sazeb povinného ručení

Srovnejte si povinné ručení všech pojišťoven. Stačí zadat několik údajů, které znáte z hlavy a uvidíte, kolik můžete za pojištění platit. A nezapomeňte! S internetovými sazbami můžete výrazně ušetřit.

Spočítejte cenu povinného ručení

Kolik mě bude stát havárie?

Být účastníkem autonehody v automobilu či jiném dopravním prostředku je stále dražší. Dopravní nehody stojí zhruba jednou tolik, než jaké na ně byly náklady před 10 lety. Dovedli by jste odhadnou kolik stojí průměrná autonehoda?

Průměrná škoda na zdraví, způsobená dopravní nehodou, přesahuje 500 tisíc korun. Je téměř 17krát vyšší než škoda zhruba 30 tisíc korun, v průměru způsobená na majetku. Toto jsou údaje z každoroční analýzy České kanceláře pojistitelů, která sdružuje pojišťovny, poskytující zákonné pojištěné vozidel tzv. povinné ručení.

Jaké výhody získám při zvolení správného povinného ručení?

Mezi pojišťovnami jsou značné rozdíly. Ikdyž můžeme nabídnout téměř 500 produktů od všech pojišťoven, tak vždy určité produkty pojištění vyjdou o mnoho výhodněji pro spotřebitele a to nejen při porovnání ceny. Proto jsme také připravili v našem srovnávači přehledné porovnání, kde zákazník uvidí hlavní parametry nejlepších produktů povinného ručení. Velmi často se stává, že nabízený produkt od pojišťovny je klidně o 100% dražší než produkt od konkurence a navíc neobsahuje žádné služby pro zákazníka v porovnání s levnějším produktem. Viz tabulka níže porovnání dvou produktů povinného ručení níže. Stojíme na straně spotřebitelů.

Pojišťovna & Produkt Parametry Součástí pojištění
Wüstenrot ProAuto Multibonus
Asistenční služba zdarma
Ukončení smlouvy kdykoliv
Allianz 70/70 Multibonus
Asistenční služba zdarma
Ukončení smlouvy kdykoliv
Kolik ušetříte na povinném ručení
objem v cm3 běžná cena naše cena s bonusem Vaše úspora
do 1000cm3 2 326 Kč 1 326 Kč 958 Kč
1000cm3 - 1350cm3 2 848 Kč 1 815 Kč 1 033 Kč
1350cm3 - 1850cm3 4 532 Kč 3 016 Kč 1 516 Kč
1850cm3 - 2500cm3 6 821 Kč 4 520 Kč 2 301 Kč
nad 2500cm3 8 645 Kč 5 292 Kč 3353 Kč
Obytný automobil do 8t 12 728 Kč 8 915 Kč 3 813 Kč


Příklady nabídek povinného ručení
Renault Megane III 1,6 (81 kW), rok 2011
Běžná sazba: 2.304 Kč | naše sazba: 1.468 Kč

Úspora ročně: 836 Kč

Škoda Octavia II 2,0 TDI ( 104kW), rok 2006
Běžná sazba: 4.950 Kč | naše sazba: 3.108 Kč

Úspora ročně: 1 842 Kč

Škoda Fabia 1,2 HTP (47 kW), rok 2008
Běžná sazba: 3.629 Kč | naše sazba: 2.541 Kč

Úspora ročně: 1 088 KčSrovnávač24
Financial Solutions and Services, s.r.o.
Sokolovská 352/215, Vysočany, 190 00 Praha 9

Zaujaly Vás naše služby? Kontaktujte nás na klientské lince:

810 800 080

nebo veškeré Vaše dotazy rádi zodpovíme na e-mailové adrese:

info@povinne-ruceni.tv

Parametry povinného ručení

 • Základní asistenční služby
 • Rozšířené asistenční služby
 • Pojištění čelního skla
 • Pojištění všech skel
 • Pojištění zavazadel
 • Úrazové pojištění dětí ve vozidle
 • Úrazové pojištění všech osob
 • Úrazové pojištění řidiče
 • Pojištění pro případ živelní události
 • Pojištění střetu se zvířetem
 • Přímá likvidace
 • 1. škoda bez vlivu na bonus
 • Pojištění přípojného vozíku
 • Pojištění nákladů na náhradní vozidlo
 • Pojištění léčebných výloh v zahraničí
 • Pojištění právní ochrany

Jak dlouho vydrží alkohol v krvi?

02.08.2018

Bez dobrého piva či vína se obejde málokterá společenská sešlost. Problém ovšem je, pokud se poté chcete vydat do svého domova automobilem. Jak dlouho vydrží alkohol v krvi a jak dopomoct jeho odbourání?

Více

Pokuty ze zahraničí vás dostihnou i v Česku

09.07.2018

Česká republika je zapojena do celoevropského systému výměny informací, tzv. Eucarisu. Dostihnout nezdárného řidiče, který se dopustil dopravního přestupku na české vozovce můžou totiž nejen čeští policisté, ale i funguje to i naopak.

Více

Jaké zabezpečení proti krádeži auta se vyplatí?

22.05.2018

 Kromě vynikajícího piva a známého českého skla je naše vlast bohužel známá i vysokým počtem krádeží. V celosvětovém měřítku jsme v první třicítce v počtu ukradených aut. Posvítili jsme si na to, jak by mělo vypadat efektivní zabezpečení proti krádeži auta.

Více

Obchodní partneři

Zavoláme vám
Zanechte nám své číslo a my vám zavoláme, běžně do 2 hodin