POJIŠTĚNÍ

Bonus? Malus? O co se u povinného ručení jedná?

Bonus a malus, to jsou položky, které určitě každý z vás již nikdy v souvislosti s vaším povinným ručením někde zaslechl, ale o co přesně jde a jak se bonusy či malusy vlastně vypočítávají a používají v praxi?

Zákon č.168/1999 sb. § 3b jasně a zřetelně říká, že pojišťovny jsou povinné zohlednit při výměru pojistného na bezškodný průběh za předchozí pojistná období.

Za každý uplynulý rok trvání vašeho povinného ručení získáváte tzv. bonus neboli slevu na svém pojistném produktu. Velmi důležité je si zapamatovat to, že nárok na bonus vzniká jedině v momentě, že vaším pojištěným vozidlem nebyla způsobena žádná dopravní nehoda.

Výše bonusu aneb stojí to vůbec za to?

Latinské slovo bonus znamená „dobrý“. Konečná výše ročního bonusu se u každé jednotlivé pojišťovny trochu liší. Běžně se bonus počítá ve výší 5 % za každý rok bezškodného průběhu pojištění.

Někdo by nad tím mohl mávnout rukou, že v celkovém součtu se může jednat o zanedbatelnou částku, ale to je jeden veliký omyl, protože jednotlivé bonusy za každý „klidný a vydařený“ rok navzájem sčítají. A výsledek?

Při nepošpiněném „kreditu“ se jedná o získání velmi vysoce významných slev z ceny povinného ručení, a to rozhodně není vůbec na škodu, např. po třech letech to může být 15 % bonus z ceny povinného ručení!

Malus aneb co se zatím skrývá?

Slovo malus má též základ v latinském jazyce a znamená „zlý“ nebo „špatný“. Jak zřejmě správně tušíte, tak v pojišťovnickém „žargonu“ se bude jednat o opak bonusu a tedy přirážku. Aktivace malusu započíná vzniklou škodou, která byla způsobena vaším pojištěným vozidlem.

Malus se vám začne hlásit o slovo v případě, že součet záporných měsíců převyšuje v konečném měřítku počet měsíců vašeho povinného ručení. Poté vám, pomalu ale jistě pojišťovna začne navyšovat pojistné o malus.

Pokud chcete s tzv. malusem mít co nejméně společného, tak je dobré se celkově snažit dodržovat něco na způsob zodpovědného „desatera“ řidiče silničního provozu (např. střízlivost, dostatek odpočinku).

Jak fungují bonusy a malusy v praxi?

Vaše pojišťovna neustále kontroluje a zaznamenává dobu pojištění po měsíčních cyklech a tomuto údaji říká „doba pojištění“. Každá vzniklá škoda způsobená vaším silničním vozidlem se nazývá „rozhodná událost“.

Za každou „rozhodnou událost“ se odečítá určitý počet měsíců z doby pojištění. Obecně se tato míra pohybuje mezi 24 nebo 36 měsíců za jednu škodnou událost (nehodu).

Pokud při dopravní nehodě vozidlo řídil někdo jiný (např. půjčení auta příteli) než pojistník (osoba, na kterou je vůz pojištěn), tak je důležitě vědět, že za „rozhodnou událost“ plně zodpovídá osoba na kterou je vůz v registru zapsán.

Bonus/malus jsou pevně spjati s pojistníkem a ne s vozidlem. Při prodeji nebo koupi nového vozu a tím i sjednání nové smlouvy o povinném ručení si tedy můžete snadno bonus z minulých let a období převést sebou. Bohužel i případného malusu se také nezbavíte a přenáší se spolu s vámi.

Při změně pojišťovny se požaduje potvrzení o bezškodném průběhu z předchozích let.

Jezdíte světěm bez nehod? Bonusy vám nikdo již kapsy nevezme

Pokud si chcete být jistí, jak na tom jste, tak můžete nahlédnout pod pokličku centrálního registru ČKP, kde se zaznamenávají údaje o době pojištění a hlášení o vzniklých dopravních škodách, které se evidují od 1. ledna roku 2000.

  • Sdílet článek:

POJIŠTĚNÍ

Chování účastníků dopravní nehody

 Naprostá většina řidičů, téměř 82 %, v průzkumu uvádí...

POJIŠTĚNÍ

S cizím autem do ciziny, aneb co si v takovém případě ohlídat

Chystáte se na dovolenou firemním vozem, autem z autopůjčovny nebo výkonným bourákem vašeho švagra? S tímto způsobem dopravy se pojí určité administrativní povinnosti. Co zařídit, když se chystáte s cizím autem na dovolenou?

POJIŠTĚNÍ

Jaké zabezpečení proti krádeži auta se vyplatí?

Kromě vynikajícího piva a známého českého skla je naše vlast bohužel známá i vysokým počtem krádeží. V celosvětovém měřítku jsme v první třicítce v počtu ukradených aut. Posvítili jsme si na to, jak by mělo vypadat efektivní zabezpečení proti krádeži auta.

Napište nám